U kan een steentje bijdragen

Een steentje bijdragen

De voorbije acties hebben onze spaarpot die gevuld was door de Fordprijs uitgeput.
Nu de belangstelling voor het Blankenbergs erfgoed toeneemt en ook het toerisme er wel bij vaart menen we dat het tijd is om beroep te doen op uw medewerking.
Op 7 juli 2009 kreeg de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw de toelating om belastingvrije giften te innen voor redding, behoud en restauratie van Blankenbergs bouwkundig erfgoed. Dit project startte in samenwerking met het FORUM voor Erfgoedverenigingen, dat eind 2011 deel ging uitmaken van HERITA, de nieuwe Vlaamse Erfgoedvereniging. Zo kan u op een financieel aantrekkelijke wijze helpen om projecten ten voordele van het Blankenbergs erfgoed te verwezenlijken.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE94 7450 2407 9614 van HERITA met verplichte vermelding “Gift VSB vzw Kusterfgoed is onze troef".
HERITA bezorgt u een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis. U kan dus ook maandelijks een kleinere bijdrage storten.

De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw dankt u voor uw aandacht voor ons patrimonium!

In samenwerking met: