Het verhaal van een Blankenbergse dame

Het verhaal van een Blankenbergse dame...

Eind september 2008 meldde de Stad de dreigende sloop van het pand K. Deswertlaan 32 aan de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw (verder VSB vzw) en aan de verantwoordelijke van het Hasselts Stadsmuseum.
Het ging om een onbeschermd pand, gebouwd in 1911 door architect Jules Heyneman. De gevel was gedecoreerd met twee waardevolle tegeltableaus met vrouwenhoofden, vervaardigd bij de firma Céramiques Décoratives de Hasselt. De eigenaar was bereid de tableaus te schenken, en de VSB vzw bereikte met Hasselt een kostendelende overeenkomst voor de verwijdering ervan. K. Deswertlaan 32, Blankenberge. Architect Jules Heyneman, 1911


Het werk werd op 21/10/08 uitgevoerd door de gespecialiseerde firma HN-projects uit Nederland die ook de restauratie van de tegels afwerkte. De aanzienlijke kosten voor de verwijdering en voor de restauratie van het tableau werden door de VSB vzw betaald.
Verwijdering wandtegeltableaus K. Deswertlaan 32, Blankenberge.
De firma HN-projects uit Den Haag aan het werk.De VSB vzw gaf opdracht aan fijnschilder Danny Verhaest om voor onze dame een passende achtergrond in imitatie blauwe hardsteen te vervaardigen en betaalde tevens de reinigings- en restauratiekosten van de tegels.

In overleg met de Werkgroep Bouwkundig Erfgoed kreeg de Blankenbergse dame op 19/03/2010 haar vaste stek in de bovenhal van het Blankenbergs Stadhuis.

Schepen Cathy Verburgh en projectverantwoordelijke Alberta Van Asbroeck onthullen het gerestaureerde tableau.

Onze gerestaureerde dame in haar nieuwe omkadering.

Een foto van de receptie na de inhuldiging.