Werk aan de winkel!

Werk aan de winkel

De VSB vzw wil verder meewerken aan het behoud en de restauratie van het erfgoed in Blankenberge.

*Maart 2010

We krijgen de melding dat Villa Jean in de Descampsstraat zal gesloopt worden. De woning, staat er al jaren verwaarloosd bij, maar het naamtableau loont wel de moeite.

Na dringend beraad geeft de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw (verder VSB vzw) opdracht aan de aannemer om het tegeltableau in zijn geheel uit te zagen. Onze vereniging betaalt hiervoor ook de kosten.

Naamtableau Villa Jean, producent: Céramiques Décoratives Hasselt (met de touwen er nog rond).

Na overleg met de Stad zorgt de dienst BODI (Beheer Openbaar Domein en Installaties) voor het verwijderen van één van de overtollige steenlagen en voor het maken van een gepaste omkadering.

November 2010

Een alerte erfgoedwatchster meldt ons dat er in een vroegere winkel de Vissersstraat gekapt wordt aan een mooie tegelfries, met brokken als gevolg. Snel ingrijpen is dus de boodschap! Wegens de hoogdringendheid wil de firma HN-projects uit Den Haag deze redding voorrang geven: zij verwijderen de prachtige pauwentegels twee dagen voor de sloop van het gebouw. De VSB vzw engageert dezelfde firma voor de restauratie en de montage van de wandtegels op een drager en betaalt de kosten voor de hele operatie.


Afname van de pauwenfries: Henk en zijn collega aan het werk:
de tegels zijn zorgvuldig afgeplakt en de eerste tegels zijn veilig verwijderd.

Maart 2011

Beide aanwinsten, het naamtableau Villa Jean en de pauwenfries, krijgen hun vaste plaats in de kelderverdieping van het Belle Epoque Centrum. Beide tableaus werden gemaakt bij het bedrijf Céramiques Décoratives te Hasselt.

Bij de plechtige inhuldiging op 31/03/2011 benadrukt Vlaams tegelspecialist Mario Baeck nog eens de buitengewone waarde van het Blankenbergs tegelpatrimonium.

Het afgewerkte pauwentableau

November 2011

De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge gaat ervoor! Naast het wandtegelerfgoed willen wij ons ook inzetten voor het behoud van het funerair erfgoed in Blankenberge. Onze aanvraag voor peterschap over de monumentale graftombe van bouwmeester Joseph Hoste wordt goedgekeurd door de Stad. 

Grafmonument van bouwmeester J. Hoste, 1910

 

Maart 2012

We maken een planning voor de restauratiewerken van ons petekind. Na controle van de stabliteit van het monument door een aannemer volgt een inventarisatie van de problemen. Na rijp beraad opteren we om volgende werken te laten uitvoeren: vervangen van de zwaar beschadigde marmeren tekstplaten en terug aanbrengen van de inscripties in gotisch schrift, hermaken van 4 afbakeningspaaltjes in blauwe hardsteen, laten vervaardigen van een porseleinfoto van de architect en het aankopen van afbakeningskettingen voor de deksteen. De firma Demeyere is bereid de werken op zich te nemen en uit te voeren voor oktober 2012.

J. Hoste

Naast de budgetten van ons project “Kusterfgoed is onze troef”( zie “Steentje bijdragen”) mogen we voor de financiering van de werken ook rekenen op steun van CERA, afdeling regionale culturele projecten.

Spijtig genoeg beschikken we niet over een foto van de jong gestorven echtgenote van Joseph Hoste, Leonia D’Hondt. Ook kleindochter Fernande Goetghebeur en haar echtgenoot Julien Thomas, wiens namen staan vermeld op de deksteen, zijn ons onbekend.

September 2012

Voltooiing van de restauratiewerken.

Herstellen van de afgebroken hoek van de deksteen.

Jan Demeyere monteert de nieuwe tekstplaat.

 

Oktober 2012

Op zondag 28/10/2012 is het dan zover: het gerestaureerde grafmonument wordt plechtig ingehuldigd, in aanwezigheid van de familie van de architect. Nadien is er een receptie met vertoning van een powerpoint over de beroepsloopbaan van Joseph Hoste, over zijn familie en over het verloop van de restauratie.

Ons petekind in de bloemetjes gezet.

Tijdens heel het herfstverlof is het bebloemde monument, gelegen aan de centrale gang van de begraafplaats beslist een blikvanger!

December 2012

Door een tip van één van onze trouwe sympathisanten komen we in contact met nazaten van de zus van Leonia D’Hondt. Gelukkig hebben zij de familiefoto’s zorgvuldig bewaard. Zo is de familie terug herenigd.

 
J. Hoste                 - Leonia -                                   Fernande & Julien

November 2013

Na een bezoek aan het graftrommel- en grafkransen museum in Goor (NL) beraden we ons over de twee graftrommels die in Blankenberge nog bewaard zijn. De eerste bevind zich op een kindergrafje op de Stedelijke begraafplaats, de tweede werd verwijderd van een verlopen concessie. Beide bevinden zich in belabberde staat. We onderhandelen met het stadsbestuur en krijgen de toelating voor de restauratie.

 

Februari 2014

Evert Jan Halkus, ervaringsdeskundige uit Nederland komt ons wegwijs maken: in een lezing en een zeer gesmaakte workshop werkt zijn enthousiasme aanstekelijk. Hij ontleedt met ons de inhoud van de trommels en geeft tips voor conservering en restauratie.

 

Lente 2014

Onze vrijwilligers werken regelmatig aan de restauratie van de graftrommels: schuren en opnieuw schilderen van de trommels, demonteren van de grafkransen. De metalen krans krijgt nieuwe stengeldraad, de zinken blaadjes worden geschuurd en geschilderd. Na de reiniging van de porseleinen bloemetjes wordt alles netjes terug samengevoegd. Voor de grote trommel vervaardigen we een replicakrans, de oorspronkelijke krans was immers grotendeels verrot.

 

 28 oktober 2014

We kunnen onze gerestaureerde graftrommels voorstellen aan het publiek. De kleine graftrommel plaatsen we voor Allerheiligen terug op de begraafplaats, de grote trommel krijgt kortelings een plaats in het Belle Epoque Centrum te Blankenberge.

 

 Winteractie 2014-2015

Een tweede leven voor het art nouveau-glasplafond van de patisserie Van Sluys. Begin 2013 werd de sloop van de vroegere patisserie Van Sluys in de Vissersstraat aangekondigd. Bij een bezoek ter plaatse met de stadsarchivaris ontdekte onze projectverantwoordelijke achteraan in het gebouw een sterk vervuild glasplafond in pure art nouveau-stijl. Na overleg besliste Stad Blankenberge om de glaspanelen samen met het zwierig houten kader te laten verwijderen door de dienst BODI. Een grondige poetsbeurt verder was het duidelijk dat dit unieke erfstuk eerherstel verdiende.

Najaar 2014 nam de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge het initiatief om geld bijeen te brengen voor de restauratie. Hiervoor spraken we de gekende Brugse glazenierster Pia Burrick aan. Zij zal eind december de restauratie van de glaspanelen voltooien. Voor de financiering van dit project hebben we 5.000 euro nodig. 3.000 euro verzamelden we reeds door sponsoring en door fiscaal aftrekbare giften, maar op ons evolutiebord blijven nog een tweehonderdtal klevertjes over.

Help jij ook nog om heel het glasoppervlak te onthullen?
Je kan ons steunen:

  1. Door sponsoring: grote en kleine bedragen zijn welkom op rekening van VSB vzw BE94 0882 3331 6014 met vermelding ‘Glasplafond Van Sluys’. Stort je 10 euro dan zorg je dat één stukje kan worden gerestaureerd. Vanaf 250 euro word je VIP-sponsor, je naam wordt dan vermeld bij de plaatsing in het BEC. 
  2. Door schenking van een fiscaal aftrekbare gift op rekening van HERITA BE94 7450 2407 9614 met verplichte vermelding ‘Gift VSB vzw. Kusterfgoed is onze troef’. Vanaf 40 euro bezorgt HERITA je een attest voor belastingvermindering.

  

Het Blankenbergs stadsbestuur verleent zijn volle medewerking aan dit project en zal het glasplafond in zijn oorspronkelijk kader laten integreren in het Belle Epoque Centrum in de lente van 2015: een schitterende troef voor ons kusterfgoed!

Over onze plannen op verdere termijn lees je hier.