Plannen op langere termijn

Plannen op langere termijn


Eén boogfront van geheel gedecoreerde gevel, Langestraat 58, Blankenberge.
Tegels: Helman, St.Agatha Berchem. Onbeschermd erfgoed.


-Wij verkiezen uiteraard dat waardevol erfgoed in het straatbeeld bewaard blijft. Een aantal mooie tegelverwezenlijkingen in Blankenberge werden helaas niet beschermd. 
Enkele panden staan te koop en zullen mogelijk worden gesloopt om plaats te maken voor appartementsbouw.
De VSB vzw wil een reserve aanleggen om in dergelijke situaties snel en daadkrachtig te kunnen optreden en zo te vermijden dat waardevolle erfgoedelementen verloren gaan.
Verworven stukken zullen zoveel mogelijk in Blankenberge behouden worden en tentoongesteld. Hiervoor ging onze vereniging al een partnerschap aan met de Stad en met het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge. Voor grote projecten blijft samenwerking met andere musea mogelijk, en ook daar zal ons erfgoed getuigen van de waarde van het Blankenbergs patrimonium.


Naampaneel Van Maerlantstraat 92                                       Portret vissersvrouw, Molenstraat 3
Céramiques Decoratives de Hasselt                                                Helman St. Agatha Berchem 
Bedreigd erfgoed                                                                                            Bedreigd erfgoed

-Op de Stedelijke Begraafplaats van Blankenberge voerde de Stad grote werken uit. Naast heraanleg van de wegen en het bouwen van een sanitair blok werden een aanzienlijk aantal verlopen grafconcessies geruimd. Waardevolle elementen werden bewaard en later mogelijk tentoongesteld.
De VSB vzw wil hier mee verantwoordelijkheid opnemen door het peterschap te aanvaarden van een paar monumentale of historisch belangrijke graftombes. We willen instaan voor onderhoud en indien nodig voor restauratie zodat ook hier een aantal linken met het verleden stand houden.


Zerk van Jeanne Van De Putte, Blankenbergse dichteres         Grafmonument Joseph Hoste,
bouwmeester.
Stedelijke Begraafplaats Blankenberge


Lente 2013

Zo gauw de steenblokken van het monument voldoende gedroogd zijn willen we de voegen grondig controleren en kleine beschadigingen van de roodbruine “Buntsandstein” bijwerken. De kleine marmerplaat onderaan op de stèle wordt ook vervangen en de fotogalerij wordt aangevuld met de foto’s van Leonia D’Hondt en van haar kleindochter Fernande Goetghebeur met echtgenoot Julien Thomas.

Leonia D’Hondt / Fernande Goetghebeur en Julien Thomas