Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw (verder VSB) is een kleine vrijwilligersbeweging. De kerngroep bestaat uit 23 stadsgidsen, omringd door een 75-tal ereleden en steunende leden.
Onze vereniging zet zich al meer dan 10 jaar in voor de inventarisatie, de promotie en het behoud van het erfgoed in Blankenberge.
Onze enthousiaste gidsen zijn continu ambassadeurs voor het patrimonium en alerte erfgoedwatchers. Nakende sloop van gebouwen of sporen van verval worden ons dan ook vaak gemeld.


Onze gidsengroep op de trap                          Erfgoedwachter aan het werk
van het oude stadhuis bij ons                          op de Stedelijke Begraafplaats
10-jarig bestaan in 2008                                                     in Blankenberge

Wij trachten onze culturele bagage te verruimen en uit te dragen: we geven voordrachten, organiseren tentoonstellingen en uitstappen en verkennen ook de andere kustgemeenten. Samenwerking met bestuurlijke instanties en verenigingen én het behoud van een kritische geest staan hoog in ons vaandel.